Yetkililer

Nüfus artışı ile birlikte, insan topluluklarının karar almak için herkesin düşüncelerini ve görüşlerini dinlemeleri güçleşmektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak, bazı kişiler bazı işleri yapmak üzere yetkili olarak seçilmektedirler.