Yazarlar

Dünya ve insanlık, son derece eski bir tarihe sahiptir ve insanın kendi doğası, teknolojisine ya da alışkanlıklarına göre çok daha yavaş değişmektedir. Bu nedenle, insana ilişkin pekçok şey yazarlar tarafından kaleme alınabilmekte ve geçerliliklerini yıllar, yüzyıllar boyunca koruyabilmektedirler.

    İlgili Sınıflar