Yardımlar

Zaman zaman bazı devletler, çeşitli sivil toplum örgütleri, uluslararası kuruluşlar ya da bireysel olarak hareket eden kişiler çeşitli amaçlar doğrultusunda çeşitli yardımlar yapmaktadırlar.