Vergiler

Vergiler, gelişmiş toplumlarda gelişmenin yakalanmış olmasında son derece önemli yere sahip olan olgulardır. Düzgün çalışan bir vergi sistemi sahibi olmayan ancak kalkınmayı becermiş bir ülkeye tarihte henüz rastlanılmamıştır.