Vergi daireleri

Ekonomik açıdan kalkınabilmiş bir ülke ortaya çıkarabilmenin en önemli öğelerinden bir tanesi vergi olgusudur. Vergi daireleri, toplumu daha ileriye götürecek yatırımlara lokomotif olacak vergileri toplamak ile sorumludurlar.