Türkiye'deki özel şirketler

Türkiye'deki özel şirketler, ekonomik açıdan fırsat gördükleri iş alanlarında faaliyet göstererek, gerek para kazanmakta, gerekse istihdam ve yaşam kalitesi artışı ortaya çıkarmaktadırlar.