Türk holdingler

Türk holdingler, gerek yarattıkları ekonomik büyüklükler, gerekse istihdam sayıları ile, Türkiye için büyük önem taşıyan unsurlardır.