Ticaret odaları

Birbirinden iş olarak bağımsız olan pekçok işletmenin bir araya gelerek ortak çıkarlarını korumak adına birlikte hareket edebilmek amacıyla kurdukları ticaret odaları, gerek Türkiye'de, gerekse dünyada büyük önem taşımaktadırlar.

İlgili Sınıflar