Tehlikeler

Tehlikeler, insan yaşamını doğrudan ya da dolaylı olarak ve olumsuz biçimde etkileyebilecek olgular için genel olarak kullanılan bir nitelemedir.