Sorunlar

Sorunlar, günlük yaşamımızın ayrılmaz parçalarıdırlar. Kimi sorunlar, yüzyıllara dayanan geçmişleriyle neredeyse çözülemezler gibi görülürken, kimileri de çözülmesi fazla zaman almayan, basit olgular olarak karşımıza çıkmaktadırlar.