Sıkıntılar

İnsan yaşamı, her ne kadar gelişen teknoloji ile her şey daha kolay bir hale gelmiş olsa da, sıkıntılar ile doludur. Kimi zaman su sıkıntısı, kimi zaman para sıkıntısı hatta kimi zaman can sıkıntısı olarak karşımıza çıkan sıkıntılar, yaşamı ilginç kılan öğeler olarak değerlendirilebilir.