Seçimler

Türkiye'de ya da dünyanın çeşitli yerlerinde, çeşitli yönetim kademelerini belirlemek için düzenlenmekte olan seçimler, pekçok kişinin yaşamını doğrudan etkilemektedirler.