Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Türkiye'de yüksek öğretim içerisinde üzerine düşeni yapmakta olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile ilgili gelişmeler, eğitim ile ilgili doğrudan bağlantısı olsun, olmasın hemen herkesi ilgilendirmektedir.

İlgili Sınıflar