Mücadeleler

İnsanoğlunun yaşam mücadelesi, pekçok çeşitli sorun ve unsurla uğraşmayı gerektirmektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak, mücadeleler yaşamın ayrılmaz, pekçok kişi için de zevkli parçaları olmaktadır.