Masallar

Dünya üzerinde yaşayan hemen hemen tüm insan toplulukları, çeşitli dersleri aktarmak, kahramanlıkları yaşatmak ve başa gelen kötü şeyleri unutturmamak için masallar kullanmaktadırlar.