Malzemeler

Dünyada gerçekleştirilen ve insan toplulukları faaliyetleri ile doğrudan ilgili olan unsurların başında çeşitli malzemeler gelmektedir.