Maaşlar

Günümüzde pekçok modern toplumda, nüfusun büyük bölümünün maaşlı çalışanlar olduğu göz önünde tutulursa, maaşlar ile ilgili tartışmaların ve haberlerin neden yoğun ilgi çektikleri rahatlıkla anlaşılabilir.