Limanlar

Gerek ulusal, gerekse uluslararası ticaretin en önemli unsurlarından olan limanlar, zaman zaman ihracat, zaman zaman ithalat, zaman zaman da yolcu taşıması odaklı olmalarıyla ön plana çıkabilmektedirler.