Kurullar

Çeşitli yapı ve örgütlenmeler tarafından, çeşitli konularda çeşitli kararları almak üzere kurulmuş olan kurullar ve bunlarla ilgili haberler, gelişmeler.