İlçeler

İlçeler, Türkiye'de hem toplumsal yaşam ve hem de yönetimsel açılardan son derece önemli yere sahip birimlerdir.

    İlgili Sınıflar