İhtiyaçlar

Yaşam büyük ölçüde ihtiyaçlar ve bunların karşılanması için insanlar tarafından yürütülen çalışmalar çevresinde biçimlenmektedir.