Fijili

Fijili kişiler ile iletişim halinde olan ya da Fijili olan herhangi bir unsur ile etkileşimi olan kişilerin, Fijili olan her şey ile ilgili gelişmeleri yakından izlemelerinde yarar vardır.

    İlgili Sınıflar