Eylemler

Çeşitli kişi, grup ya da örgütler tarafından çeşitli amaçlara ulaşabilmek için gerçekleştirilen eylemler.