Ekipler

İnsan topluluklarının yaşamlarında ve özellikle devlet ya da sivil toplum örgütlenmelerinde, birlikte etkin biçimde çalışabilecek kişilerin biraraya gelerek oluşturdukları ekipler büyük önem taşımaktadırlar.