Dernekler

Dernekler, özellikle sivil toplum tarafından gerçekleştirilmesinde yarar bulunan etkinliklere yoğun biçimde gereksinim duyulan toplumlarda, çok önemli bir yere sahiptirler.

İlgili Sınıflar