Bütçe

Ekonomik etkinlikler içerisinde en önemli yere sahip kavramlardan bir tanesi, bütçe kavramıdır. Bir bütçenin sağlıklı ya da sağlıksız olması, çoğu zaman başarıyı ya da başarısızlığı getiren etkendir.