Birlikler

Çeşitli konularda faaliyet gösteren kişi ve toplulukların tek vücut olarak hareket edebilmek amacıyla biraraya gelerek oluşturdukları birlikler.