Belediyeler

Belediyeler, özellikle merkezi otoritenin güçlerinden vazgeçme niyeti gösterebildiği toplumlarda, son derece etkin olabilecek örgütlerdir.

İlgili Sınıflar