Bayburtlular

Aynı şehirde doğmuş olmanın büyük anlam taşıdığı bir kültürde, Bayburtlular bir araya geldiklerinde birbirlerine kolayca ısınmalarında ve rahatça iletişim kurmalarında şaşılacak pek de bir şey yoktur.

İlgili Sınıflar