Barolar

Hukukun üstünlüğünün egemen olduğu devletlerde ve toplumlarda, barolar büyük önem taşımaktadırlar. İnsanların haklarını savunan avukatların bir araya gelerek oluşturdukları bu yapılar, sistemin sağlıklı yürümesi açısından önem arzetmektedirler.