Bankalar

Bankalar, özellikle sermaye odaklı ekonomiler açısından son derece büyük önem taşıyan unsurlardır.