Bağımsız milletvekilleri

Herhangi bir siyasi parti üyesi olmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri.

İlgili Sınıflar