Amerikalı

Amerikalı kişiler ile iletişim halinde olan ya da Amerikalı olan herhangi bir unsur ile etkileşimi olan kişilerin, Amerikalı olan her şey ile ilgili gelişmeleri yakından izlemelerinde yarar vardır.

İlgili Sınıflar