Aflar

Çeşitli konularda ve çeşitli kişi ya da gruplara yönelik olarak hazırlanan aflar, genellikle iyi niyetlerle gerçekleştirilmektedir.