Adalar

Adalar, çeşitli coğrafi özellikleriyle ada olmayan yapılardan ayrılmaktadırlar. Bunun doğal bir sonucu olarak, bazı kişiler adaları çok severken, bazıları adalar konusunda olumlu ya da olumsuz bir görüşe bile sahip değildirler.