Ada devletleri

Ada devletleri, kendilerine has özellikleriyle gerek yakın çevrelerine, gerekse denizaşırı noktalara, gerek ekonomik, gerek siyasi, gerekse askeri açılardan etki edebilmektedirler.