osmanlı imparatorluğu

Osmanlı İmparatorluğu'nu Oğuzlar'ın Kayı boyuna mensup Osman Gazi tarafından 1299 yılında kurulmuştur.

Osman Bey 1316 yılında Bursa'yı kuşattı. Kuşatma sırasında rahatsızlanan Osman Bey'in yerine oğlu Orhan Bey kuşatmaya devam etti. Orhan Bey Mudanya limanını ve Orhaneli'yi fethederek şehrin dışarıyla bağlantısını kesti. Çok geçmeden de şehir fethedildi. Fakat Osman Gazi fetihten çok kısa bir süre önce vefat etti ve naaşı vasiyeti gereği Bursa'ya defnedildi. Orhan Bey adına para bastırarak beyliği devlet haline getirdi.

Fatih Sultan Mehmed 1453 yılında Konstantiniyye'yi fethederek Doğu Roma İmparatorluğu'nu sonlandırmıştır. Bu fetihle Osmanlı Devleti Osmanlı İmparatorluğuna yükselmiştir. Aynı zamanda Orta çağ bitip Yeni çağ başlamıştır.

Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethetmesiyle halifelik Osmanlı İmparatorluğu'na geçmiştir. Kanuni Sultan Süleyman devrinde Orta Avrupa'ya kadar ilerlenmiş ve Macar Krallığına son verilmiştir.

3. Ahmet döneminde 1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Anlaşması ile Osmanlı'da Lale devre başlamıştır. Bu dönemde Avrupa ile ilişkiler gelişmiş, fetihler ara verilmiş, devletin ileri gelenlerinin rahata ve eğlenceye düşkünlüğü ön plana çıkmıştır. Bundan rahatsız olan halk bir yeniçeri olana Patrona Halil önderliğinde 1730 yılında ayaklanmıştır. Tarihte Patrona Halil İsyanı adıyla anılan ayaklanama Patrona Halil'in yakalanıp asılmasıyla son bulmuş ve Lale Devri de böylelikle sona ermiştir.

Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa’dan geri kaldığını Pasarofça Antlaşması ile kabul etmiş ve yapılan ıslahatlarda Avrupa'yı örnek almıştır. Osmanlı İmparatorluğu, Avrupalı devletlerin kendi aralarındaki çıkar çatışmalarından yararlanıp denge politikası izleyerek varlığını uzun süre korumuştur. Ancak Avrupa'da çıkan isyanlar ve uzun süren Rus savaşları ile iyice yıpranan Osmanlı İmparatorluğu, 1. Dünya Savaşı sonunda da dağılmaktan kurtulamamıştır.