UND: Ambargo kalksa da mevcut gümrükle İran’da ticaret artışı zor