Tüm kurumsal dokümanlar e-imzaya uygun biçimde firmalara sunulacak