Şimşek: Cumhuriyet tarihinin en cömert teşviklerini uygulamaya koyduk