'Şiddet ile ilgili kurallar yasalarda değil, vicdanlarda yer almalıdır'