Sendikacı, eyleme gelmeyen arkadaşlarına sitem etti