Sahte alkol içince, önce gözlerinden sonra canından oldu