Sağlık Müdürlüğü, kadına yönelik şiddet konusunda personelini eğitti