Rahman, Birlemiş Milletler'i yapıcı işbirliğine davet etti