PTT Kayseri Başmüdürlüğü bankacılık işlemlerinde birinci oldu