Pazartesi Pazarının yeri geçici olarak değiştirildi.