Öğretim görevlileri, kuyumculuk tasarımı farklılıklarını tespit ve yeni tasarım için çalışma başlattı