Mahir Kaynak: 12 Mart'ta cuntacıları deşifre edenler tasfiye edildi (Özel)