Madenden sağ kurtulan işçi: Aniden bir ses ve kötü koku duyduk